Το Δικηγορικό Γραφείο Κ. Καραγκούνης & Συνεργάτες ιδρύθηκε στην Αθήνα το 1925. Είναι ένα Ελληνογαλλικό Δικηγορικό Γραφείο, πλήρως γαλλόφωνο. Είναι μέλος της PLG International Lawyers GEIE.

Κατά τη διάρκεια των τελευταίων εκατό ετών παροχής νομικών υπηρεσιών, το Δικηγορικό Γραφείο Κ. Καραγκούνης & Συνεργάτες έχει αποκτήσει μεγάλη εμπειρία και τεχνογνωσία στο χειρισμό νομικών θεμάτων, καθώς και την εμπιστοσύνη της ελληνικής, γαλλικής και διεθνούς πελατείας μας.

Η έμπειρη ομάδα των δικηγόρων, των ασκούμενων, των συμβούλων και των ειδικών συμβούλων μας δεσμεύεται να εξυπηρετεί και να καλύπτει με τον καλύτερο δυνατό τρόπο τις ανάγκες των πελατών μας με υψηλή εξειδίκευση και αφοσίωση.

Το Δικηγορικό Γραφείο Κ. Καραγκούνης & Συνεργάτες προσφέρει ένα ευρύ φάσμα αξιόπιστων υπηρεσιών και νομικών συμβουλών κυρίως στους τομείς του Επιχειρηματικού και Φορολογικού Δικαίου – Ελληνικό, Γαλλικό και Διεθνές (συμβουλευτική, φορολογία, συμβάσεις, δικαστικές υποθέσεις, διαιτησία, διαμεσολάβηση, διεκδικήσεις, είσπραξη οφειλών, εκτέλεση) ενώπιον Ελληνικών, Γαλλικών και Ευρωπαϊκών Δικαστηρίων (Ανώτατα Δικαστήρια – Ευρωπαϊκή Επιτροπή).

Εξειδικευμένo στις επιχειρηματικές σχέσεις με τη Γαλλία, Το Δικηγορικό Γραφείο Κ. Καραγκούνης & Συνεργάτες είναι σύμβουλος της Γαλλικής Πρεσβείας στην Ελλάδα καθώς και πολλών δημόσιων και ιδιωτικών γαλλικών φορέων.

Τελευταία Νέα

Άρθρα και Τύπος

Η υψηλού επιπέδου ακαδημαϊκή εκπαίδευση, κατάρτιση και επαγγελματική εμπειρία των δικηγόρων του Δικηγορικού Γραφείου Κ. Καραγκούνης & Συνεργάτες εγγυώνται την άριστη απόδοση και αποτελεσματικότητα που προσδοκούν οι πελάτες μας, τόσο το γαλλικό όσο και το διεθνή πελατολόγιο.

Οι δικηγόροι και εν γένει οι συνεργάτες του γραφείου έχουν πραγματοποιήσει τις σπουδές τους σε ελληνικά, γαλλικά και άλλα διεθνή πανεπιστήμια- είναι σχεδόν στο σύνολο τους, κάτοχοι ενός ή και περισσοτέρων μεταπτυχιακών τίτλων και μιλούν πλήρως τη γαλλική γλώσσα. Η ακαδημαϊκή τους εκπαίδευση και η απόκτηση επαγγελματικής εμπειρίας, εξασφαλίζουν την εξειδίκευση που απαιτείται για την κάλυψη των αναγκών του γραφείου και την αποτελεσματική εξυπηρέτηση των πελατών μας.