ΑΡΧΙΚΗ

Το Δικηγορικό Γραφείο Κ. Καραγκούνης & Συνεργάτες ιδρύθηκε στην Αθήνα το 1925.  Κατά τη διάρκεια των 100 περίπου ετών λειτουργίας του και παροχής υψηλού επιπέδου νομικών υπηρεσιών απέκτησε μεγάλη εμπειρία στην άσκηση δικαστηριακής και συμβουλευτικής δικηγορίας στους κυριότερους τομείς του Ελληνικού, Ευρωπαϊκού και Διεθνούς Δικαίου με σαφή προσανατολισμό προς το Δίκαιο Επιχειρήσεων (Business Law).

Το Δικηγορικό Γραφείο Κ. Καραγκούνης & Συνεργάτες παρέχει ένα ευρύ φάσμα υπηρεσιών με γνώμονα την άρτια εξυπηρέτηση των πελατών του και την αποτελεσματικότητα  στη διαχείριση των υποθέσεων που αναλαμβάνει.