Μέτρα Στήριξης Επιχειρήσεων & Εργαζομένων από την κρίση συνέπεια του κορωνοϊού

Η ελληνική κυβέρνηση έλαβε έγκαιρα σειρά σημαντικών μέτρων στήριξης των επιχειρήσεων και των εργαζομένων από τις συνέπειες της επιδημίας του Covid-19.