ΝΟΜΟΣ 4334/2015: ΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΜΕΤΡΩΝ ΣΥΝΟΔΟΥ ΚΟΡΥΦΗΣ 12 ΙΟΥΛΙΟΥ 2015


Ο νόμος 4334/2015 ψηφίστηκε την 15η  Ιουλίου 2015 από την Ελληνική Βουλή σύμφωνα με  την Ευρωπαϊκή Συμφωνία της 12ης Ιουλίου 2015 παρέχοντας πολιτικές δεσμεύσεις  με τη μορφή της επείγουσας νομοθεσίας σχετικά με φορολογικά θέματα, αύξηση του ΦΠΑ σε διάφορες υπηρεσίες και προϊόντα στην Ελλάδα, μέτρα προς εξασφάλιση της σταθερότητας και της βιωσιμότητας του συνταξιοδοτικού συστήματος ως μέρος ενός συνολικού προγράμματος αναδιοργάνωσης του συστήματος συνταξιοδότησης  καθώς και νομικές προβλέψεις αναφορικά με το σύστημα της Στατιστικής Υπηρεσίας  (ΕΛΣΤΑΤ). Ακολουθεί μία σύντομη ανάλυση της νομοθεσίας που εισήχθη αναφορικά με τα δύο πρώτα θέματα (φορολογικό και συνταξιοδοτικό). 

1. Ο εξορθολογισμός του συστήματος ΦΠΑ και η διεύρυνση της φορολογικής βάσης με την αύξηση των εσόδων

Ο Ν. 4334/2015 ενοποιεί τις τιμές σε:
- κανονικό συντελεστή 23%, περιλαμβάνοντας εστιατόρια και υπηρεσίες catering
- μειωμένο συντελεστή 13% για βασικά τρόφιμα, ενέργεια, ξενοδοχεία και νερό (εκτός αποχέτευσης) και
- υπερ - μειωμένο συντελεστή 6% για φάρμακα, βιβλία και θέατρο, καθώς και για εφημερίδες και περιοδικά.

Η νομοθεσία καταργεί τις εκπτώσεις του ΦΠΑ για τα νησιά, ξεκινώντας από το Οκτώβριο του 2015 με τα νησιά που έχουν τα υψηλότερα εισοδήματα και είναι από τους πιο δημοφιλείς προορισμούς. Όσον αφορά τις εκπτώσεις για τα περισσότερα απομακρυσμένα νησιά θα πρέπει να διευκρινιστεί μέχρι το τέλος του 2016, η νομική διατύπωση για το τελευταίο αυτό σημείο για να δείξει ότι η πλήρης κατάργηση της έκπτωσης πραγματοποιείται από την εν λόγω ημερομηνία. Ο νέος συντελεστής ΦΠΑ για τα ξενοδοχεία θα πρέπει επίσης να εφαρμοστεί από τον Οκτώβριο του 2015. Οι απαλλαγές από τον ΦΠΑ έχουν αφαιρεθεί για τις αμοιβές των οντοτήτων που ασχολούνται με την διδασκαλία (φροντιστήρια) όλων των επίπεδων εκπαίδευσης και ξένων γλωσσών και τα κέντρα εκμάθησης υπολογιστών. Το συνολικό πακέτο θα σημειώσει μια σημαντική αύξηση των εσόδων που πλησιάζει το 1 τοις εκατό του ΑΕΠ σε ετήσια βάση.
Οι αρχές έλαβαν επίσης μια σειρά άλλων μέτρων για την αύξηση των εσόδων. Αυτό περιλαμβάνει την αύξηση του εταιρικού φόρου στο 29%, η αύξηση των φορολογικών εσόδων προ-πληρωμές, την αύξηση των φόρων ασφάλισης και αύξηση των φόρων πολυτελείας με μια ευρύτερη βάση.
 

2. Συνταξιοδοτικό σύστημα  - τροποποιήσεις (μέρος πρώτο – θα ακολουθήσει επόμενο με επερχόμενη νομοθεσία )

Σύμφωνα με το άρθρο 1 παρ. 27-32 του νόμου 4334/2015 προβλέπονται όλα τα ακόλουθα μέτρα αναφορικά με τις συντάξεις, ενώ η κάλυψη τους αναμένεται να διευκρινιστεί:

  • Η παροχή αναλογικής και εγγυημένης σύνταξης σε όσους συνταξιοδοτηθούν μετά τις 30.06.2015 μετά τη συμπλήρωση του 67ου έτους.
  • Η αύξηση των εισφορών υγειονομικής περίθαλψης των συνταξιούχων σε  6%  και η επιβολή επίσης εισφοράς υγειονομικής περίθαλψης για όλες τις επικουρικές συντάξεις  από 01.07.2015.
  • Η ενοποίηση των επικουρικών ταμείων σε Ενιαίο Ταμείο Επικουρικής Ασφάλισης (ΕΤΕΑ)  από 01.08.2015.
  • Αναφορά ότι η τροποποίηση του συστήματος συνταξιοδότησης που θεσπίστηκε το 2010 πρόκειται να εφαρμοστεί και κάποια δικαιώματα να καταργηθούν.  Λεπτομέρειες εφαρμογής είναι ακόμα απαραίτητες.
  • Σημαντικές νομοθετικές ενέργειες με σκοπό την εξασφάλιση σταθερότητας του συνταξιοδοτικού συστήματος θα πρέπει να γίνουν επειγόντως προσεχώς σε συνεννόηση με τους θεσμούς  (π.χ. πρόωρη συνταξιοδότηση, εναρμόνιση νομοθεσίας εισφορών σε όλα τα ταμεία).