ΤΟΜΕΙΣ

Το δικηγορικό γραφείο Κ. Καραγκούνης & Συνεργάτες ανταποκρινόμενο στις σύγχρονες επιχειρηματικές ανάγκες παρέχει ποιοτικές υπηρεσίες και νομικές συμβουλές επί εταιρικών θεμάτων στην Ελλάδα και διεθνώς ανταποκρινόμενες στις απαιτήσεις των πελατών και στις δραστηριότητες τους στην Ελλάδα και στην αλλοδαπή.

Το δικηγορικό γραφείο Κ. Καραγκούνης & Συνεργάτες διαθέτει αναγνωρισμένη εμπειρία στον τομέα της ιδιοκτησίας και των ακινήτων, αγορές και πωλήσεις ακινήτων, εξοχικών κατοικιών, ιδιωτικές και επαγγελματικές μισθώσεις καθώς και πιο σύνθετες συμβάσεις σχετικές με ακίνητα, συνδυαζόμενες και με χρηματοδοτήσεις επιχειρήσεων, στην Ελλάδα και στο εξωτερικό.

Το δικηγορικό γραφείο Κ. Καραγκούνης & Συνεργάτες παρέχει νομικές υπηρεσίες σχετικές με το  δίκαιο περιβάλλοντος, πολεοδομικά θέματα, το δίκαιο των δασών, τα δημόσια έργα,  ενεργειακά θέματα καθώς και αρχαιολογικές περιοχές που σχετίζονται στενά με την προστασία του περιβάλλοντος.

Η πνευματική ιδιοκτησία διέπεται από το νόμο 2121/1993, όπως ισχύει με όλες τις τροποποιήσεις του, ο οποίος αποτελεί την ασφαλιστική δικλείδα  για την προστασία των δικαιωμάτων του δημιουργού.

Το δικηγορικό γραφείο Κ. Καραγκούνης & Συνεργάτες παρέχει νομικές υπηρεσίες υψηλού επιπέδου στον κλάδο των πτωχεύσεων. Διαδικασίες πτώχευσης, συνδιαλλαγής και ήδη προπτωχευτικής εξυγίανσης διέπονται από τον Πτωχευτικό Κώδικα όπως ισχύει( Νόμος 3588/2007).