ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΙΣ - ΕΞΑΓΟΡΕΣ

Το δικηγορικό γραφείο Κ. Καραγκούνης & Συνεργάτες διαθέτει ομάδα με εξειδικευμένη εμπειρία στο χειρισμό υποθέσεων  εξαγορών-συγχωνεύσεων, στις αναδιαρθρώσεις του σχηματισμού και στη μετατροπή των εταιρειών, στη λύση και την ίδρυση υποκαταστημάτων και θυγατρικών εταιρειών, στο νομικό έλεγχο των εταιρειών, αναλαμβάνοντας υποθέσεις σχετικά με διασυνοριακές συγχωνεύσεις και εξαγορές.

Το δικηγορικό γραφείο Κ. Καραγκούνης & Συνεργάτες διαθέτει έμπειρους δικηγόρους στην παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών σε εμπορικές και βιομηχανικές εταιρείες στον εταιρικό τους σχηματισμό και στην ολοκλήρωση όλων των ειδών των συμφωνιών που αφορούν εξαγορές και συγχωνεύσεις στην Ελλάδα και στο εξωτερικό, σε τοπικό και διεθνές επίπεδο.