ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟ

Το δικηγορικό γραφείο Κ. Καραγκούνης & Συνεργάτες διαθέτει μακρόχρονη εμπειρία στο χειρισμό υποθέσεων φορολογικού δικαίου, παρέχοντας συμβουλευτικές υπηρεσίες σε θέματα σχετικά με τη φορολογία εισοδήματος φυσικών και νομικών προσώπων, ΦΠΑ, φόρο μεταβίβασης ακίνητης περιουσίας, φόρο κληρονομίας, δωρεές και γονική παροχή, μεταβίβαση μετοχών και δικαιωμάτων και επιχειρήσεων, φορολογία ακίνητης περιουσίας, συμβάσεις αποφυγής διπλής φορολογίας.

Το δικηγορικό γραφείο Κ. Καραγκούνης & Συνεργάτες παρέχει υποστήριξη στους πελάτες για δικαστικές φορολογικές υποθέσεις, εκπροσωπώντας τους ενώπιον των φορολογικών αρχών και των διοικητικών δικαστηρίων. Το δικηγορικό γραφείο Κ. Καραγκούνης & Συνεργάτες συμμετέχει ενεργά σε επιστημονικές εργασίες και ημερίδες σχετικές με το φορολογικό δίκαιο, με άρθρα και δημοσιεύσεις σε επιστημονικά περιοδικά σχετικά με την ελληνική και τη διεθνή φορολογία.