Μέλος του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών.

Μέλος του Δικηγορικού Συλλόγου Παρισίων.

Νομικός Σύμβουλος της Γαλλικής Πρεσβείας.

Ακαδημαϊκές Σπουδές: Jean Moulin, Λυών Γαλλία (Licence Ιδιωτικό Δίκαιο 1982, Maîtrise Εμπορικό Δίκαιο με διάκριση 1983), Strasbourg III, Στρασβούργο Γαλλία, Συγκριτικό Εμπορικό Δίκαιο, Grenoble, Γαλλία, Ευρωπαϊκό Δίκαιο, Urbino Ιταλία, Ευρωπαϊκό Δίκαιο, Αθήνα, Φορολογικό Δίκαιο, Κολλέγιο Αθηνών, Management, JeanMoulin Λυών Γαλλία, Doctorant en Droit international, européen et comparé – Droit bancaire. Έχει εκπαιδευτεί ως δικηγόρος στο Παρίσι και στη Γενεύη. Είναι Διαπιστευμένος Διαμεσολαβητής

Τομείς Δραστηριότητας: Εμπορικό και Εταιρικό Δίκαιο, Δίκαιο Ανταγωνισμού, Δίκαιο Σημάτων, Διανομή, Τραπεζικό Δίκαιο, Αλλοδαπές Επενδύσεις, Ιδιωτικοποιήσεις, Διαγωνισμοί, Συμβάσεις, Φορολογικό Δίκαιο, Εργατικό Δίκαιο, Διοικητικό Δίκαιο, Ευρωπαϊκό Δίκαιο, Διαιτησία – Διαμεσολάβηση. Συγγραφέας πολλών άρθρων και μελετών με δημοσιεύσεις σε νομικά και οικονομικά περιοδικά και συμμετοχή σε συλλογικά έργα στους τομείς δραστηριότητας του.

Γλώσσες: Ελληνικά, Γαλλικά, Αγγλικά και Ιταλικά.

Practice Areas

Get Qualified Help

ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟ

Το δικηγορικό γραφείο Κ. Καραγκούνης & Συνεργάτες διαθέτει μακρόχρονη εμπειρία στο χειρισμό υποθέσεων φορολογικού δικαίου, παρέχοντας συμβουλευτικές υπηρεσίες σε θέματα σχετικά με τη φορολογία εισοδήματος φυσικών και νομικών προσώπων, ΦΠΑ, φόρο μεταβίβασης ακίνητης περιουσίας, φόρο κληρονομίας, δωρεές και γονική παροχή, μεταβίβαση μετοχών και δικαιωμάτων και επιχειρήσεων, φορολογία ακίνητης περιουσίας, συμβάσεις αποφυγής διπλής φορολογίας.

ΤΡΑΠΕΖΙΚΟ

Το δικηγορικό γραφείο Κ. Καραγκούνης & Συνεργάτες εκπροσωπεί κορυφαία Τραπεζικά ιδρύματα σε όλο το φάσμα των δραστηριοτήτων τους.  Διαχειριζόμαστε δικαστικές υποθέσεις και διαφορές μεταξύ πιστωτών και δανειζόμενων και όλο το φάσμα ενεργειών της αναγκαστικής εκτέλεσης για τη διασφάλιση και την ικανοποίηση των απαιτήσεων των πελατών μας, δανειακές εξασφαλίσεις, ελέγχους ακίνητης περιουσίας και διασφαλίσεις εμπραγμάτων δικαιωμάτων στα αρχεία κτηματολογίου.

ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ

Το δικηγορικό γραφείο Κ. Καραγκούνης & Συνεργάτες δραστηριοποιείται στο χώρο των τηλεπικοινωνιών,  και των εταιρειών μαζικής ενημέρωσης και τηλεφωνικών κέντρων μαζικής εξυπηρέτησης πελατών, έχοντας μία μακρόχρονη εμπειρία στην εκπροσώπηση εταιρειών σε αυτόν τον τομέα.

ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΙΣ – ΕΞΑΓΟΡΕΣ

Το δικηγορικό γραφείο Κ. Καραγκούνης & Συνεργάτες διαθέτει ομάδα με εξειδικευμένη εμπειρία στο χειρισμό υποθέσεων  εξαγορών-συγχωνεύσεων, στις αναδιαρθρώσεις του σχηματισμού και στη μετατροπή των εταιρειών, στη λύση και την ίδρυση υποκαταστημάτων και θυγατρικών εταιρειών, στο νομικό έλεγχο των εταιρειών, αναλαμβάνοντας υποθέσεις σχετικά με διασυνοριακές συγχωνεύσεις και εξαγορές.