ΛΙΣΑΒΟΝΑ – PLG INTERNATION LAWYERS

ΛΙΣΑΒΟΝΑ – PLG INTERNATION LAWYERS

Ως μέλος του PLG International Lawyers, ο Κωνσταντίνος Καραγκούνης (Constantin Karagounis) συμμετείχε στις συναντήσεις οι οποίες πραγματοποιήθηκαν στη Λισαβόνα από τις 21 έως τις 24 Οκτωβρίου 2021. Οι μόνιμες επιστημονικές ομάδες του PLG International Lawyers ασχολούνται με το δίκαιο της Πνευματικής Ιδιοκτησίας & Πληροφοριών και Τεχνολογιών Επικοινωνίας, θέματα επίλυσης διαφορών, εργατικό δίκαιο και εταιρικό δίκαιο.