Η νέα απόφαση για τις προϋποθέσεις και τη διαδικασία υπαγωγής στο ειδικό καθεστώς του ν. 4172/2013 σε σχέση με τον ειδικό τρόπο φορολόγησης των προσώπων που μεταφέρουν τη φορολογική τους κατοικία στην Ελλάδα και αποκτούν εισόδημα στην Ελλάδα.

conditions d’affiliation au régime spécial d’impôt 5Γ Η νέα απόφαση για τις προϋποθέσεις και τη διαδικασία υπαγωγής στο ειδικό καθεστώς του Νόμου 4172/2013 σε σχέση με τον ειδικό τρόπο φορολόγησης των προσώπων που μεταφέρουν τη φορολογική τους κατοικία στην Ελλάδα και αποκτούν εισοδήματα στην Ελλάδα. Η αρμόδια υπηρεσία για τις αποφάσεις υπαγωγής στο ειδικό καθεστώς είναι η Δ.Ο.Υ. κατοίκων εξωτερικού. Ο/Η ενδιαφερόμενος/νη πρέπει να υποβάλει μία αίτηση μέχρι τις 31 Ιουλίου του έτους που άρχισε να εργάζεται στην Ελλάδα. Εάν η αίτηση υποβληθεί μετά τις 31 Ιουλίου, θα ληφθεί υπόψη για το επόμενο φορολογικό έτος. Πιο συγκεκριμένα, ένα φυσικό πρόσωπο...

Νέο Οικογενεικό Δίκαιο

NOTE SUR LA REFORME DU DROIT DE LA FAMILLE – LOI 4800-2021 ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΤΟΥ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΚΑΙ ΤΙΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ΜΕΤΑΞΥ ΠΑΙΔΙΩΝ ΚΑΙ ΓΟΝΕΩΝ Το αντικείμενο του νέου νόμου στον τομέα του οικογενειακού δίκαιου (4800/2021) είναι η μεταρρύθμιση των σχέσεων μεταξύ των γονέων και των παιδιών τους μετά τη διακοπή του κοινού βίου η μετά από ο διαζύγιο, την ακύρωση του γάμου η τη διάλυση του συμφωνητικού κοινής συμβίωσης (το αντίστοιχο του γαλλικού pacs). Όσον αφορά τις αποφάσεις που αφορούν τη ζωή των παιδιών μετά τη διακοπή του κοινού βίου, ο νόμος ευνοεί τη συμφωνία μεταξύ των γονέων. Η προσφυγή...

ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΣΕ ΑΚΙΝΗΤΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ-Η ΚΑΤΑΛΛΗΛΗ ΣΤΙΓΜΗ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ

Στις 14 Μαΐου 2019 ο κ. Κωνσταντίνος ΚΑΡΑΓΚΟΥΝΗΣ (ConstantinKARAGOUNIS), εκπροσωπώντας τα δικηγορικά γραφεία KARAGOUNIS & PARTNERS και Lmt Avocats, συμμετείχε ως ομιλητής στην ημερίδα που διοργανώθηκε στο Παρίσι από το Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Γαλλίας-Ελλάδος και την Πρεσβεία της Ελλάδας στη Γαλλία. Το θέμα της ημερίδας  ήταν “Ευκαιρίες επενδύσεων σε ακίνητα στην Ελλάδα – Η κατάλληλη στιγμή για επενδύσεις”. Ο κ. ΚΑΡΑΓΚΟΥΝΗΣ (KARAGOUNIS), Γενικός Γραμματέας του Ελληνογαλλικού Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου-CCIFG και Πρόεδρος της Φορολογικής Επιτροπής αναφέρθηκε στα φορολογικά ζητήματα των επενδύσεων σε ακίνητα.

  • 1
  • 2