Δικηγόρος, μέλος του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών. Πτυχιούχος Νομικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Είναι κάτοχος του μεταπτυχιακού τίτλου «Ιδιωτικό Διεθνές Δίκαιο και Δίκαιο Διεθνών Συναλλαγών» της Νομικής Σχολής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών.

Γλώσσες: Ελληνικά, Αγγλικά και Γαλλικά

Practice Areas

Get Qualified Help

ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟ

Το Δικηγορικό γραφείο Καραγκούνης & Συνεργάτες (Karagounis & Partners) διαθέτει μακρόχρονη εμπειρία στο χειρισμό υποθέσεων φορολογικού δικαίου, παρέχοντας συμβουλευτικές υπηρεσίες σε θέματα σχετικά με τη φορολογία εισοδήματος φυσικών και νομικών προσώπων, ΦΠΑ, φόρο μεταβίβασης ακίνητης περιουσίας, φόρο κληρονομίας, family offices, δωρεές και γονική παροχή, μεταβίβαση μετοχών και δικαιωμάτων και επιχειρήσεων, φορολογία ακίνητης περιουσίας, συμβάσεις αποφυγής διπλής φορολογίας.

ΤΡΑΠΕΖΙΚΟ

Το Δικηγορικό γραφείο Καραγκούνης & Συνεργάτες (Karagounis & Partners) εκπροσωπεί κορυφαία Τραπεζικά ιδρύματα σε όλο το φάσμα των δραστηριοτήτων τους.  Διαχειριζόμαστε δικαστικές υποθέσεις και διαφορές μεταξύ πιστωτών και δανειζόμενων και όλο το φάσμα ενεργειών της αναγκαστικής εκτέλεσης για τη διασφάλιση και την ικανοποίηση των απαιτήσεων των πελατών, δανειακές εξασφαλίσεις, ελέγχους ακίνητης περιουσίας και διασφαλίσεις εμπραγμάτων δικαιωμάτων στα αρχεία κτηματολογίου.

ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ

Το Δικηγορικό γραφείο Καραγκούνης & Συνεργάτες (Karagounis & Partners) δραστηριοποιείται στο χώρο των τηλεπικοινωνιών,  και των εταιρειών μαζικής ενημέρωσης και τηλεφωνικών κέντρων μαζικής εξυπηρέτησης πελατών, έχοντας μία μακρόχρονη εμπειρία στην εκπροσώπηση εταιρειών σε αυτόν τον τομέα.

ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΙΣ – ΕΞΑΓΟΡΕΣ

Το Δικηγορικό γραφείο Καραγκούνης & Συνεργάτες (Karagounis & Partners) διαθέτει ομάδα με εξειδικευμένη εμπειρία στο χειρισμό υποθέσεων εξαγορών-συγχωνεύσεων, στις αναδιαρθρώσεις του σχηματισμού και στη μετατροπή των εταιρειών, στη λύση και την ίδρυση υποκαταστημάτων και θυγατρικών εταιρειών, στο νομικό έλεγχο των εταιρειών, αναλαμβάνοντας υποθέσεις σχετικά με διασυνοριακές συγχωνεύσεις και εξαγορές.