ΠΕΛΑΤΕΣ

H πελατεία του Δικηγορικού Γραφείου Καραγκούνης & Συνεργάτες (Karagounis & Partners) αποτελείται κυρίως από μεγάλες γαλλικές, ελληνικές και διεθνείς επιχειρήσεις – με ηγετική θέση στην αγορά από την Ευρωπαϊκή Ένωση, τις Η.Π.Α. και άλλες χώρες. Περιλαμβάνει μεταξύ άλλων Τράπεζες, Πιστωτικά Ιδρύματα, Βιομηχανικές Εταιρείες, Εταιρείες Τηλεπικοινωνιών, Εταιρείες Ακινήτων και Κατασκευαστικές, Φαρμακευτικές, Εταιρείες Ασφαλειών Πιστώσεων, Καταναλωτικών Αγαθών, Αυτοκινητοβιομηχανίες και Βιομηχανίες Φορτηγών Οχημάτων, Εταιρείες Ενέργειας και Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (Α.Π.Ε), Τροφίμων και Ποτών, Εταιρείες Υψηλής Τεχνολογίας, Διεθνείς Εταιρείες Logistics όπως Χερσαίες, Θαλάσσιες και Αεροπορικές Μεταφορές, Τουριστικά Γραφεία και Ξενοδοχειακές Επιχειρήσεις.

 

Η διαφορετικότητα του χώρου προέλευσης των πελατών του γραφείου Karagounis & Partners και τα πεδία δραστηριοποίησης τους, εμπλουτίζουν την εμπειρία και την εξειδίκευση των συνεργατών.

 

Tο Δικηγορικό Γραφείο Καραγκούνης & Συνεργάτες (Karagounis & Partners) αναπτύσσει διεθνή του δραστηριότητα και διατηρεί στενή συνεργασία με δικηγορικά γραφεία του εξωτερικού. Ο επικεφαλής του γραφείου, Κωνσταντίνος Καραγκούνης (Constantin Karagounis), είναι μέλος του Δικηγορικού Συλλόγου Παρισίων και δραστηριοποιείται στο Παρίσι μέσω της συνεργαζόμενης δικηγορικής εταιρείας KARAGOUNIS S.E.L.A.S. Διαθέτει μακρόχρονη εμπειρία στο δίκαιο των επιχειρήσεων και στο φορολογικό δίκαιο, με έμφαση σε διεθνές πελατολόγιο, γεγονός που ενισχύει την πολιτιστική εγγύτητα του Δικηγορικού Γραφείου Καραγκούνης & Συνεργάτες (Karagounis & Partners) και της γαλλικής δικηγορικής εταιρείας KARAGOUNIS S.E.L.A.S. με τους Γάλλους και άλλους πελάτες τους και τις ελληνικές επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στη Γαλλία και στο εξωτερικό.

 

Το Δικηγορικό Γραφείο Καραγκούνης & Συνεργάτες (Karagounis & Partners) διαθέτει ευρύ δίκτυο συνεργαζόμενων, εξειδικευμένων δικηγόρων και δικηγορικών γραφείων στην Ελλάδα, στη Γαλλία (γαλλική δικηγορική εταιρεία KARAGOUNIS S.E.L.A.S.) και διεθνώς (Δυτική και Ανατολική Ευρώπη, Μέση Ανατολή, Η.Π.Α., Κεντρική και Νότια Αμερική, Ασία, Αυστραλία, Αφρική) ώστε να ανταποκρίνεται στις ανάγκες των πελατών του σε οποιαδήποτε χώρα, μέσω των διεθνών δικτύων με τα οποία συνεργάζεται, PLG International Lawyers and AEA (Association of European Attorneys).