ΠΕΛΑΤΕΣ

Το πελατολόγιο του γραφείου μας αποτελείται κυρίως από μεγάλες ελληνικές και αλλοδαπές  επιχειρήσεις – με ηγετική θέση στην αγορά από την Ευρωπαϊκή Ένωση, τις Η.Π.Α. και άλλες χώρες. Περιλαμβάνει μεταξύ άλλων Τράπεζες, Πιστωτικά Ιδρύματα, Βιομηχανικές Εταιρείες, Εταιρείες Τηλεπικοινωνιών, Εταιρείες Ακινήτων και Κατασκευαστικές, Φαρμακευτικές, Εταιρείες Ασφαλειών Πιστώσεων, Καταναλωτικών Αγαθών, Αυτοκινητοβιομηχανίες και Βιομηχανίες Φορτηγών Οχημάτων, Εταιρείες Ενέργειας και Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (Α.Π.Ε), Τροφίμων και Ποτών, Εταιρείες Υψηλής Τεχνολογίας, Διεθνείς Εταιρείες Logistics όπως Χερσαίες, Θαλάσσιες και Αεροπορικές Μεταφορές, Τουριστικά Γραφεία και Ξενοδοχειακές Επιχειρήσεις.

Η διαφορετικότητα του χώρου προέλευσης των πελατών του γραφείου μας και τα πεδία δραστηριοποίησης τους, εμπλουτίζουν την εμπειρία και την εξειδίκευση των συνεργατών μας.

Tο Δικηγορικό Γραφείο Κ. Καραγκούνης & Συνεργάτες τιμά τη διεθνή του δραστηριότητα και συνεργασία με δικηγορικά γραφεία του εξωτερικού. Ο επικεφαλής του γραφείου, Κωνσταντίνος Καραγκούνης, είναι μέλος του Δικηγορικού Συλλόγου Παρισίων και δραστηριοποιείται στο Παρίσι στο Lmt Avocats. Το Lmt Avocats έχει μακρόχρονη παρουσία στο δίκαιο των επιχειρήσεων, με έμφαση σε διεθνές πελατολόγιο, γεγονός που ενισχύει την πολιτιστική εγγύτητα του Δικηγορικού Γραφείου Κ. Καραγκούνης & Συνεργάτες με τους ξένους πελάτες.

Το γραφείο διαθέτει διευρυμένο και εξειδικευμένο δίκτυο συνεργαζόμενων δικηγόρων και δικηγορικών γραφείων στην Ελλάδα, στη Γαλλία και διεθνώς (Δυτική και Ανατολική Ευρώπη, Μέση Ανατολή, Η.Π.Α.) ώστε να ανταποκρίνεται στις ανάγκες των πελατών του.