ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟ
Project

ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟ

Το Δικηγορικό γραφείο Καραγκούνης & Συνεργάτες (Karagounis & Partners) διαθέτει μακρόχρονη εμπειρία στο χειρισμό υποθέσεων φορολογικού δικαίου, παρέχοντας συμβουλευτικές υπηρεσίες σε θέματα σχετικά με τη φορολογία εισοδήματος φυσικών και νομικών προσώπων, ΦΠΑ, φόρο μεταβίβασης ακίνητης περιουσίας, φόρο κληρονομίας, family offices, δωρεές και γονική παροχή, μεταβίβαση μετοχών και δικαιωμάτων και επιχειρήσεων, φορολογία ακίνητης περιουσίας, συμβάσεις αποφυγής διπλής φορολογίας.

ΤΡΑΠΕΖΙΚΟ
Project

ΤΡΑΠΕΖΙΚΟ

Το Δικηγορικό γραφείο Καραγκούνης & Συνεργάτες (Karagounis & Partners) εκπροσωπεί κορυφαία Τραπεζικά ιδρύματα σε όλο το φάσμα των δραστηριοτήτων τους.  Διαχειριζόμαστε δικαστικές υποθέσεις και διαφορές μεταξύ πιστωτών και δανειζόμενων και όλο το φάσμα ενεργειών της αναγκαστικής εκτέλεσης για τη διασφάλιση και την ικανοποίηση των απαιτήσεων των πελατών, δανειακές εξασφαλίσεις, ελέγχους ακίνητης περιουσίας και διασφαλίσεις εμπραγμάτων δικαιωμάτων στα αρχεία κτηματολογίου.

ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ
Project

ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ

Το Δικηγορικό γραφείο Καραγκούνης & Συνεργάτες (Karagounis & Partners) δραστηριοποιείται στο χώρο των τηλεπικοινωνιών,  και των εταιρειών μαζικής ενημέρωσης και τηλεφωνικών κέντρων μαζικής εξυπηρέτησης πελατών, έχοντας μία μακρόχρονη εμπειρία στην εκπροσώπηση εταιρειών σε αυτόν τον τομέα.

ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΙΣ – ΕΞΑΓΟΡΕΣ
Project

ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΙΣ – ΕΞΑΓΟΡΕΣ

Το Δικηγορικό γραφείο Καραγκούνης & Συνεργάτες (Karagounis & Partners) διαθέτει ομάδα με εξειδικευμένη εμπειρία στο χειρισμό υποθέσεων εξαγορών-συγχωνεύσεων, στις αναδιαρθρώσεις του σχηματισμού και στη μετατροπή των εταιρειών, στη λύση και την ίδρυση υποκαταστημάτων και θυγατρικών εταιρειών, στο νομικό έλεγχο των εταιρειών, αναλαμβάνοντας υποθέσεις σχετικά με διασυνοριακές συγχωνεύσεις και εξαγορές.

ΠΤΩΧΕΥΤΙΚΟ
Project

ΠΤΩΧΕΥΤΙΚΟ

Το Δικηγορικό γραφείο Καραγκούνης & Συνεργάτες (Karagounis & Partners) παρέχει νομικές υπηρεσίες υψηλού επιπέδου στον κλάδο των πτωχεύσεων. Διαδικασίες πτώχευσης, συνδιαλλαγής και ήδη προπτωχευτικής εξυγίανσης διέπονται από τον Πτωχευτικό Κώδικα όπως ισχύει( Νόμος 3588/2007).

ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ
Project

ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ

Η πνευματική ιδιοκτησία διέπεται από το νόμο 2121/1993, όπως ισχύει με όλες τις τροποποιήσεις του, ο οποίος αποτελεί την ασφαλιστική δικλείδα  για την προστασία των δικαιωμάτων του δημιουργού.

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
Project

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

Το δικηγορικό γραφείο Καραγκούνης & Συνεργάτες (Karagounis & Partners) παρέχει νομικές υπηρεσίες σχετικές με το  δίκαιο περιβάλλοντος, πολεοδομικά θέματα, το δίκαιο των δασών, τα δημόσια έργα, ενεργειακά θέματα καθώς και αρχαιολογικές περιοχές που σχετίζονται στενά με την προστασία του περιβάλλοντος.

ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ & ΑΚΙΝΗΤΑ
Project

ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ & ΑΚΙΝΗΤΑ

Το Δικηγορικό Γραφείο Καραγκούνης & Συνεργάτες (Karagounis & Partners) διαθέτει αναγνωρισμένη εμπειρία στον τομέα της ιδιοκτησίας και των ακινήτων, αγορές και πωλήσεις ακινήτων, εξοχικών κατοικιών, ιδιωτικές και επαγγελματικές μισθώσεις καθώς και πιο σύνθετες συμβάσεις σχετικές με ακίνητα, συνδυαζόμενες και με χρηματοδοτήσεις επιχειρήσεων, στην Ελλάδα και στο εξωτερικό.

ΕΤΑΙΡΙΚΟ
Project

ΕΤΑΙΡΙΚΟ

Το Δικηγορικό Γραφείο Καραγκούνης & Συνεργάτες (Karagounis & Partners) ανταποκρινόμενο στις σύγχρονες επιχειρηματικές ανάγκες παρέχει ποιοτικές υπηρεσίες και νομικές συμβουλές επί εταιρικών θεμάτων στην Ελλάδα και διεθνώς ανταποκρινόμενες στις απαιτήσεις των πελατών και στις δραστηριότητες τους στην Ελλάδα και στην αλλοδαπή.

ΕΡΓΑΤΙΚΟ
Project

ΕΡΓΑΤΙΚΟ

Το εργατικό δίκαιο στην Ελλάδα, αποτελείται από ένα διαρκώς μεταβαλλόμενο νομοθετικό πλαίσιο.  Η νομοθεσία είναι αρκετά σύνθετη και πολύπλοκη και απαιτεί συνεχή παρακολούθηση των αλλαγών που επέρχονται.

  • 1
  • 2