ΔΙΕΚΔΙΚΗΣΗ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ

ΔΙΕΚΔΙΚΗΣΗ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ

Το Δικηγορικό Γραφείο Καραγκούνης & Συνεργάτες (Karagounis & Partners) διατηρεί τμήμα που ασχολείται με τη διεκδίκηση εμπορικών απαιτήσεων και έχει αποκτήσει μεγάλη εμπειρία με εξαιρετικά αποτελέσματα στη διαχείριση τέτοιου είδους υποθέσεων. Εκπροσωπεί ελληνικά και αλλοδαπά πιστωτικά ιδρύματα και τράπεζες, εταιρείες ασφάλισης πιστώσεων, εταιρείες διαχείρισης εμπορικών απαιτήσεων καθώς και μεγάλες ελληνικές και αλλοδαπές εμπορικές και βιομηχανικές εταιρείες.

Το Δικηγορικό Γραφείο Καραγκούνης & Συνεργάτες (Karagounis & Partners) έχει την ικανότητα να χειρίζεται με επιτυχία ζητήματα σχετικά με τη διεκδίκηση εμπορικών απαιτήσεων χάρη στο εξειδικευμένο προσωπικό, την άρτια  οργάνωση, καθώς και τα υψηλής τεχνολογίας συστήματα πληροφορικής που διαθέτει.

To Δικηγορικό Γραφείο Καραγκούνης & Συνεργάτες (Karagounis & Partners) έχει δημιουργήσει ένα πλήρες δίκτυο από ικανούς και αποτελεσματικούς συνεργάτες που καλύπτει όλη την Ελλάδα, την Κύπρο και τα Βαλκάνια. Η αποτελεσματικότητα του γραφείου μας αποδεικνύεται από τα υψηλά ποσοστά θετικής έκβασης των υποθέσεων που μας ανατίθενται, δεδομένου ότι σε πολλές περιπτώσεις αντιμετωπίζονται οφειλέτες υψηλού κινδύνου χωρίς εξασφάλιση.