ΔΙΕΘΝΗΣ ΔΙΑΙΤΗΣΙΑ

ΔΙΕΘΝΗΣ ΔΙΑΙΤΗΣΙΑ

Το δικηγορικό γραφείο  Κ. Καραγκούνης & Συνεργάτες παρέχει νομικές υπηρεσίες σε όλα τα στάδια της διαδικασίας της Διαιτησίας.

Εκπροσωπούμε τους πελάτες μας στις διαπραγματεύσεις πριν την έναρξη της διαδικασίας, στη διεξαγωγή της διαδικασίας, αλλά και σε εθνικά ή διεθνή Δικαστήρια ώστε να επιτύχουμε την εκτέλεση ή την αναστολή εκτέλεσης διεθνών συμφωνιών ή αποφάσεων Διαιτησίας.