ΔΙΕΘΝΗΣ ΔΙΑΙΤΗΣΙΑ

ΔΙΕΘΝΗΣ ΔΙΑΙΤΗΣΙΑ

Το Δικηγορικό Γραφείο Καραγκούνης & Συνεργάτες (Karagounis & Partners) παρέχει νομικές υπηρεσίες σε όλα τα στάδια της διαδικασίας της Διαιτησίας.

Εκπροσωπούμε τους πελάτες μας στις διαπραγματεύσεις πριν την έναρξη της διαδικασίας, στη διεξαγωγή της διαδικασίας, αλλά και σε εθνικά ή διεθνή Δικαστήρια ώστε να επιτύχουμε την εκτέλεση ή την αναστολή εκτέλεσης διεθνών συμφωνιών ή αποφάσεων Διαιτησίας.