ΔΙΚΑΙΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΔΙΚΑΙΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

Το Δίκαιο επιχειρήσεων αποτελείται από διάφορους τομείς δικαίου όπως το Εταιρικό, το Eμπορικό γενικά, τις εμπορικές συμβάσεις, την Πνευματική και Βιομηχανική Ιδιοκτησία, το Δίκαιο των Σημάτων, το Δίκαιο Ανταγωνισμού, το Φορολογικό, το Εργατικό, θέματα σχετικά με την ακίνητη περιουσία, Πτωχευτικό – εξυγίανση και αναδιάρθρωση επιχειρήσεων. Αποτελεί ένα τομέα δικαίου που εξετάζει ζητήματα σχετικά με την τρέχουσα λειτουργία μιας επιχείρησης.

Το Δικηγορικό Γραφείο Καραγκούνης & Συνεργάτες (Karagounis & Partners) διαθέτει εμπειρία στο χειρισμό καθημερινών ζητημάτων που σχετίζονται με τη λειτουργία μιας επιχείρησης. Εστιάζει στην κατανόηση των αναγκών του πελάτη, ανταποκρινόμενο στις απαιτήσεις του και παρέχοντας τις κατάλληλες, στοχευμένες νομικές συμβουλές .