ΕΝΕΡΓΕΙΑ

ΕΝΕΡΓΕΙΑ

Ο τομέας της ενέργειας  περιλαμβάνει μεταξύ άλλων το φυσικό αέριο, τη θερμική, την ηλιακή και γενικά τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειες.

Το Δικηγορικό Γραφείο Καραγκούνης & Συνεργάτες (Karagounis & Partners) παρακολουθεί και χειρίζεται θέματα σχετικά με τις επενδύσεις στον τομέα της ενέργειας. Δημιουργία των οχημάτων που καλύπτουν με τον καλύτερο δυνατό τρόπο τις ανάγκες των πελατών, παροχή συμβουλών σχετικά με το κανονιστικό πλαίσιο και συμβάσεις προμήθειας, εκπροσώπηση των πελατών ενώπιον της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας, είναι μεταξύ των υπηρεσιών που προσφέρει το Δικηγορικό Γραφείο Καραγκούνης & Συνεργάτες (Karagounis & Partners).