ΕΤΑΙΡΙΚΟ

ΕΤΑΙΡΙΚΟ

Το Δικηγορικό Γραφείο Καραγκούνης & Συνεργάτες (Karagounis & Partners) ανταποκρινόμενο στις σύγχρονες επιχειρηματικές ανάγκες παρέχει ποιοτικές υπηρεσίες και νομικές συμβουλές επί εταιρικών θεμάτων στην Ελλάδα και διεθνώς ανταποκρινόμενες στις απαιτήσεις των πελατών και στις δραστηριότητες τους στην Ελλάδα και στην αλλοδαπή.

Μεταξύ άλλων το Δικηγορικό Γραφείο Καραγκούνης & Συνεργάτες (Karagounis & Partners) συμβουλεύει  αλλοδαπές επιχειρήσεις για την εγκατάστασή τους στην Ελλάδα, ελληνικές επιχειρήσεις σχετικά με την επιλογή εταιρικού τύπου, την αναδιοργάνωση τους και την εγκατάσταση τους σε άλλες χώρες, ομίλους εταιρειών για τις διεθνείς δραστηριότητες τους, joint ventures, συμφωνίες μεταξύ μετόχων.