ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ & ΑΚΙΝΗΤΑ

ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ & ΑΚΙΝΗΤΑ

Το Δικηγορικό Γραφείο Καραγκούνης & Συνεργάτες (Karagounis & Partners) διαθέτει αναγνωρισμένη εμπειρία στον τομέα της ιδιοκτησίας και των ακινήτων, αγορές και πωλήσεις ακινήτων, εξοχικών κατοικιών, ιδιωτικές και επαγγελματικές μισθώσεις καθώς και πιο σύνθετες συμβάσεις σχετικές με ακίνητα, συνδυαζόμενες και με χρηματοδοτήσεις επιχειρήσεων, στην Ελλάδα και στο εξωτερικό.

Το γραφείο παρέχει συμβουλευτικές υπηρεσίες σε Έλληνες και ξένους πελάτες, διεθνώς, σχετικά με  θέματα αγοράς και διαχείρισης ακίνητης περιουσίας. Στην περίπτωση αγοράς ακινήτου από αλλοδαπό, Δικηγορικό Γραφείο Καραγκούνης & Συνεργάτες (Karagounis & Partners) , μπορεί να αναλάβει και τη φορολογική εκπροσώπηση του πελάτη, αγοραστή, φυσικού προσώπου. Το Δικηγορικό Γραφείο Καραγκούνης & Συνεργάτες (Karagounis & Partners) επίσης εξειδικεύεται στη δικαστική εκπροσώπηση σχετικά με διαφορές επί ακινήτων  σε αστικές και διοικητικές υποθέσεις και απαλλοτριώσεις. Εξειδικευμένη εμπειρία υπάρχει και στο χειρισμό υποθέσεων κληρονομικού δικαίου, μεταξύ άλλων και με την ακίνητη περιουσία, Ελλήνων και αλλοδαπών, ευρισκόμενη στην Ελλάδα ή στην αλλοδαπή. Επιπλέον, Το Δικηγορικό Γραφείο Καραγκούνης & Συνεργάτες (Karagounis & Partners) προσφέρει εξειδικευμένες γνώσεις που επικεντρώνονται στην παροχή βοήθειας σε όλα τα μέλη που επιθυμούν να αποκτήσουν άδεια GOLDEN VISA.