ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ

ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ

Η πνευματική ιδιοκτησία διέπεται από το νόμο 2121/1993, όπως ισχύει με όλες τις τροποποιήσεις του, ο οποίος αποτελεί την ασφαλιστική δικλείδα  για την προστασία των δικαιωμάτων του δημιουργού.

Τα δικαιώματα του δημιουργού όπως αναγνωρίζονται διεθνώς με τον όρο  Copyright, παρέχουν  μια σειρά από ηθικά και οικονομικά δικαιώματα και κίνητρα προκειμένου να προστατεύεται ο δεσμός του δημιουργού και του έργου.  Το δικηγορικό γραφείο Καραγκούνης & Συνεργάτες παρέχει εξειδικευμένες υπηρεσίες στον τομέα αυτό σε επίπεδο συμβουλευτικό και δικαστηριακό.