ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ

ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ

Το Δικηγορικό γραφείο Καραγκούνης & Συνεργάτες (Karagounis & Partners) δραστηριοποιείται στο χώρο των τηλεπικοινωνιών,  και των εταιρειών μαζικής ενημέρωσης και τηλεφωνικών κέντρων μαζικής εξυπηρέτησης πελατών, έχοντας μία μακρόχρονη εμπειρία στην εκπροσώπηση εταιρειών σε αυτόν τον τομέα.

Οι τηλεπικοινωνίες και η τηλεφωνική εξυπηρέτηση πελατών, αποτελούν σημαντικό τομέα της ελληνικής και διεθνούς οικονομίας, έχοντας επεκταθεί αρκετά τις τελευταίες δεκαετίες. Το Δικηγορικό γραφείο Καραγκούνης & Συνεργάτες (Karagounis & Partners)  έχει χειριστεί εταιρικά ζητήματα ελληνικής εταιρείας ιδιοκτησίας αλλοδαπών επενδυτών με παγκόσμια εμβέλεια δραστηριοποιούμενης στην παροχή υπηρεσιών τηλεπικοινωνίας παγκοσμίως. Μεταξύ των υποθέσεων που έχει χειριστεί είναι οι εμπορικές συμβάσεις και συναλλαγές, οι νομικοί έλεγχοι εταιρειών, οι μεταβιβάσεις μετοχών και γενικά θέματα εμπορικού και εταιρικού δικαίου σε αυτόν τον τομέα, στην Ελλάδα και σε χώρες της αλλοδαπής.