ΤΡΑΠΕΖΙΚΟ

ΤΡΑΠΕΖΙΚΟ

Το Δικηγορικό γραφείο Καραγκούνης & Συνεργάτες (Karagounis & Partners) εκπροσωπεί κορυφαία Τραπεζικά ιδρύματα σε όλο το φάσμα των δραστηριοτήτων τους.  Διαχειριζόμαστε δικαστικές υποθέσεις και διαφορές μεταξύ πιστωτών και δανειζόμενων και όλο το φάσμα ενεργειών της αναγκαστικής εκτέλεσης για τη διασφάλιση και την ικανοποίηση των απαιτήσεων των πελατών, δανειακές εξασφαλίσεις, ελέγχους ακίνητης περιουσίας και διασφαλίσεις εμπραγμάτων δικαιωμάτων στα αρχεία κτηματολογίου.

Το Δικηγορικό γραφείο Καραγκούνης & Συνεργάτες (Karagounis & Partners) έχει μεγάλη εξειδίκευση και μακρόχρονη εμπειρία στον τομέα αυτό.