Τελετή εισδοχής του Κωνσταντίνου Καραγκούνη (Constantin Karagounis) στο Rotary Club de Paris (στις 24 Νοεμβρίου 2021).

Τελετή εισδοχής του Κωνσταντίνου Καραγκούνη (Constantin Karagounis) στο Rotary Club de Paris (στις 24 Νοεμβρίου 2021).